VELKOMMEN TIL KOMPONIST OG PIANIST ERLING JAN SØRENSENS HJEMMESIDE
Klavermusik
 
På knejper just ikke jeg sværmer

Tekst: C. Hostrup (1818-1892)
Sang nr.1 fra vaudevillen "Genboerne"
Melodi: C. M. Bellman, Fredmans epistel nr. 31
Se Movitz, hvi står du och gråter

her for at se nodebilledet i større format.(pdf-fil)

1.

Se Movitz, vi står du och gråter
så blodig och svullen och stinn?
Dörrn up, nå välkommen nu åter!
Si här har du farstun, stig in!
Än leva ju dina patroner;
förglöm den förtret du har rönt!
Pong pongtuli pongtuli. Skönt
du slår dina toner.

2.

Gutår på en halvpart, min broder;
se här tag en sup, räck ut hand!
Vårt brännvin med guld och klenoder
förgyller båd' tunga och tand.
Men har du ej feber? — Vad mera? —
Du är en sup finkel ej sunt! -
Pong pongtuli pongtuli. strunt!
Er lagom mockera!

3.

Är ögat utslagit? — Åh, inte!
Lät plåstret få sitta, din hund! —
Minns du hur jag sist dig påminte
om slagsmålet på Gröna Lund? —
Förstör nu den varma kristallen;
ge supen, ge hit eller slåss! —
Pong pongtuli pongtuli. Tross!
Jag slår dig i skallen.

4.

Det plägar ens oro ju lätta
att öppna sitt hjärta en vän;
sätt på dig peruken, berätta
varför du blev sparkad i änd'.
Kund' du dig då inte försvara
men fumla och slogs som en so? —
Pong pongtuli pontuli. Jo,
det skall jag förklara.

5.

Den tjugu och åttonde juli
i år, om jag minns, eller hur?
Den dagen var klart, stundom muli'
med regn ur en blixtrande skur.
Det var, om jag drar mig till sinnes,
den tjugu och femte. — Nå säj! —
nej, ve den som minnes.

6.

Likgott, om en afton jag råka
en nymf med ett hängande flor;
jag börja med henne att språka,
fick veta prcist var hon bor;
gränd heter — tyst, lät mig fundera —
precist Göran Helsinges gränd;
pong pontuli pongtuli. Känd
jag säger ej mera.

7.

jag bar just fiolen på ryggen,
gick efter och halta och skalv;
med floret i ögat för myggen
min skönhet slank in i ett valv.
Men just i detsamma hon stanna,
vips kom där en långbent drabant;
pong pongtuli pongtuli. Sant!
Han svor och förbanna.

8.

Han ropte: Släpp nymfen! Jag släppte,
och lustigt en örfil fick jag.
Din hund, knäpp på strängen! Jag knäppte;
da capo på truten ett slag.
Emellertid stod han och spjärna
med handen i kjortel och barm.
Pong pongtuli pongtuli. Harm
i huvud och hjärna!

9.

Allt måste jag spela och brumma,
och gå med fiolen patrull;
men hur jag på strängarna tumma,
sprang kvinten och jag föll omkull.
Fan fari den blågula draken!
Ge mig nu en sup eller två!
Pong pongtuli pongtuli. Nå,
nu känner du saken.

10.

Min skönhet han straxt sig tillägna,
birfilare kalla han mig;
och örfilar hagla och regna
och smattra som kulor i krig.
Revanche, han ropte, kanalje!
Där har du för kvinten som sprang,
pong pongtuli pongtuli. Klang!
Tvi sådan batalje!
 
Hør alle sangene fra
"Genboerne" Link
Med noder til alle sangene
Opdateret, 2020
Lav din egen hjemmeside med mono.net