VELKOMMEN TIL KOMPONIST OG PIANIST ERLING JAN SØRENSENS HJEMMESIDE
Klavermusik
 
Å, du kan tro, jeg har løbet
Sang nr. 5 fra
Vaudevillen "Et enfoldigt Pigebarn"
Tekst: Erik Bøgh 1822-99
Melodi: C. M. Bellman, Fredmans epistel nr. 18.
Gubbarna satt sig att dricka
Klik her for at se nodebilledet i større format.(pdf-fil)
1.

Gubbarna satt sig at dricka,
Klappa på bäljen och hicka,
Näsan i glasena sticka,
Sjung hvar om sin flicka.
Jergen Puckel han drog nu en rök,
Med pipan han på stopet knacka.
Gubbarna gjorde på ölet försök,
Och drucko så svetten han lacka.

2.

Glasena börja nu ringa,
Gubbarna lustigt att svinga,
Hoppa och dansa och springa,
Med hvarannan klinga;
Benjamin klef nu på bordet, fy fan!
Hier ist kamrat sehr schen zu tanzen.
Röder on näsan liksom en tulpan
Vant han uti laget nu kransen.

3.

Ölet kring golfvet det rinner,
Ljuset i pipan nu brinner,
Benjamin flämtar så stinner,
Ingen nu dörren finner
Men perukerna falla utaf
Och Byxorna de lossna af medjan;
En den andra handen nu gaf,
Och höllo så styft uti kedjan.

4.

Hurra! de skreko och tralla;
Undan ur dörren med alla;
Käftarna gröna af galla;
Öl och stryk; falleralla.
Jergen Puckel han ropte nu Schas,
Der teufel soll der fahn regiren;
Hohl mich der teufel, verdammte Calas!
Wir wollen nun recht poculiren.

5.

Heer Jergen Puckel, frater,
Hast du nun praf ducater?
Wir Preusische Soldater,
Hurra Kammerater!
Hej vivat nun hej die Kajserin!
Der Kajser! Mere ehl på bordet!
Hej alliance und gut glas vin!
Gutår för det härliga ordet.

6.

Benjamin lustig och kåter,
Skålarna börja nu åter,
Ögat sin hinna uplåter,
Bara öl det gråter.
Potts Schlapperment the smake so scheent,
Låt glasen klinga, klinga gubbar!
Gut glas ehl båd redt och chreent!
Skälm den som laget nu rubbar.
 
Hør alle sangene fra
"Af asken og i ilden" Link
Med noder til alle sangene
Opdateret, 2020
Lav din egen hjemmeside med mono.net