VELKOMMEN TIL KOMPONIST OG PIANIST ERLING JAN SØRENSENS HJEMMESIDE
Klavermusik
 

Indspillede vaudeviller

Klik på de blå link
for at komme ind til hovedsiden for Vaudevillen

Nr. 1

"Nej" Link


Nr. 2

"Intrigerne" Link


Nr. 3

"Fastelavnsgildet" Link


Nr. 4

"Abekatten" Link


Nr. 5
"Af asken og i ilden"
Link

Nr. 6
"Capriciosa"
eller "Familien fra Nyboder" Link

Nr. 7
"Eventyr på fodrejsen"
Link

Nr. 8
"Et enfoldigt Pigebarn" Link

Nr. 9
"De danske i Paris" Link

Nr.10
"En komedie i det grønne"
Link
Nr. 11
Valbygåsen  Link
Nr. 12
"Soldaterløjer" Link
Nr. 13
"Et rejseeventyr" Link
Nr. 14
"Tre for Én" Link
Nr. 16
"Emilies hjertebanken" Link
Nr. 17
"Genboerne" Link
Nr. 18
"Aprilsnarrene" Link
Nr. 20
"En søndag på Amager" Link
Nr. 23
Kong Salomon og
Jørgen Hattemager Link
Nr. 34
Jomfruen Link

Nr. 40

Recensenten og Dyret Link

Nr. 41
Slægtningene Link
Nr. 44
En Spurv i Tranedans Link
Nr. 50
Huldrebakken Link
Indspillede syngespil
Klik på de blå link
for at komme ind til hovedsiden for syngespillet

Dragedukken Link

(3 sange med node til)

Flagermusen Link
(3 Sange med noder til)
Hyldemor (Hyldemoer) Link
(3 Sange med noder til)
"Fra Sorrento" Link
(9 Sange med node til)
Lazarilla Link
eller
Sangerinden med Sløret
(3 sange med node til)

Lumpacivagabundus Link

(4 sange med node til)

"Martha" Link
eller
"Markedet i Richmond"
(4 sange med node til)

Pariserliv Link

(La vie parisienne)

(11 sange med node)

Sovedrikken Link
(5 sange med node til)
Tryllefløjten" Link
(6 sange med node til)
 

Register over

 Vaudeviller og Syngespil

Registret kommer til at omfatte 450 sange (mp3)

fra "Den danske Vaudeville" og

flere hundrede sange fra et utal af syngespil


Se i øvrigt også oversigt og indledningsord

Vaudeviller og syngespil

Nu med 259 sange fra den "Den danske Vaudeville"

og 51 sange fra syngespil.

Af sted! af sted! til arbeid vil vi gå En Spurv i trane...

Ak Cecca kán du nænne at se mit hjerte Fra Sorrento

Ak jeg beder om tilgivelse Jomfruen

Ak min mand han er død i krigen Pariserliv

Ak nej - så smuk, så sød som han Jomfruen
Ak sig mig hvor Fra Sorrento

Ak så from og så god Martha

Ak tilgiv min bæven og stammen "Af Asken og i Ilden"

Ak var jeg konge blot Fra Sorrento

Amor! Bacchus! kommer ned Sovedrikken

Bedste hr. Lange, vi skal Dem fange "Soldaterløjer"

Bedste hr. løjtnant! lad Dem "Genboerne"

Betænk hvor smukt det vilde "Et enfoldigt Pigebarn"

Bordet det er en fæstningsværk Pariserliv

Carlo min kære eneste ven Fra Sorrento

Da De gik i aftes "En Spurv i Tranedans"

Da jeg igår jeg i skoven dem "Eventyr på fodrejsen"

Danse hvo som danse vil "En søndag på Amager"

De har jo sagt "Eventyr på fodrejsen"
De må betænke "Eventyr på fodrejsen"
De klare Bølger rulled Sovedrikken

Den dag vi hilse med festligst lov "Aprilsnarrene"
Den som rejser, passe må "Eventyr på fodrejsen"
Dengang jeg var i deres år "Abekatten"

Der bor et billed i min barm "Soldaterløjer"

Der er en frøken så fin og skær "En Spurv i Tranedans"

Der er i himlen en dreng så smuk "Aprilsnarrene"

Der hvor de hvide bræer skinner Pariserliv

Det blanke sværd på væggen Sovedrikken

Det er dog i grunden en kedelig "Et enfoldigt Pigebarn"
Det er dog skammeligt Recensenten og Dyret

Det er let at gætte "Fastelavnsgildet"
Det fjerde punkt, De det husker vel "Nej"
Det gamle træ, o, lad det stå Hyldemor
Det klinger så herligt at danse Recensenten og Dyret

Det som min læbe stammer svagt Kong salomon og
Det var en aften på Tivoli Tre for Én

Dig min elskede pige letsindig jeg Lumpacivagabundus

Din stemmes klang er blød og mild "Capriciosa"

Drik kun, drik kun flasken har ingen bund "Abekatten"

Drik min skat skænk i og drik Flagermusen

Druen vokser på vor klode Dragedukken

Du lille fugl, som kvidrer der "Abekatten"
Du mægtige ånd hvis guldharpe lød Huldrebakken

Du skønne, fortryllende Kirsten "Fastelavnsgildet"
Du tænker at vinde din sejr "Genboerne"

Elskte pige jeg af din læbe trøst vil søge Et rejseeventyr

En avant deux, en arrière "Aprilsnarrene"

En glut til ægtemage er Tryllefløjten

En lille Abekat "Abekatten"
En morgen kommer jeg til Frøkenen ind "Abekatten"
Ensom og mørk og snæver er "En Spurv i Tranedans"

En sømands brud har bølgen kær "Capriciosa"

En tale skal jeg holde "Eventyr på fodrejsen"
En væver skrædder ser I her Lumpacivagabundus

Er hjertet tungt, er foden med Lumpacivagabundus

Erindrer de, det var i kongens have "Nej"
Et ord er et ord "Fastelavnsgildet"
Evig sidde og sy og sy Tre for Én

Fanø, ak Fanø, ej hvor er du skøn Slægtningene
Farvel du hus, hvor min fader bor Slægtningene
For Dem mit hjerte bruser Sovedrikken

For eftertiden smag jeg ej finder i kærlighed Pariserliv

Frue jeg ta'r mig den frihed Tre for Én
Frøken Agnes! nej, hvad ser jeg! Jomfruen
Først drog jeg frem af skrinet Slægtningene
Først til Gammelmønt jeg ilte "Aprilsnarrene"

God aften! god aften! her har "Aprilsnarrene"
Gode baron, gode baron Slægtningene
Godt hr. major! apparencerne stiger Jomfruen
Gud bevares, hvor alting "De danske i Paris"

Gud bevares ser jeg ret? "Abekatten"

Gæster vi ser så inderlig gerne "En Spurv i Tranedans"

Gå bort om jeg må be' "En Spurv i Tranedans"

Ha fordømt! fatalt! "Et enfoldigt Pigebarn"

Ha hvad er det? på sin natlige sti Huldrebakken

Han er der - hun har det "Soldaterløjer"

Han er en laban, det er sagen "Valbygåsen"

Han sku' få de første være danne'"Valbygåsen"

Held! held! held os! en folkefest! Kong salomon og
Hele den lange dag jeg går Recensenten og Dyret

Hellige søde ægtestand Tre for Én

Hent mig uniformen Jomfruen

Her er jeg igen tilbage "Nej"
Her to forskellige verdner repræsenterte stå En Spurv

Her er harmonimusik "Capriciosa"

Her har jeg funde en herlig plads "Capriciosa"
Her kommer jeg som en rigtig elefant "Abekatten"
Her med fryd jeg rigdoms spor "Genboerne"
Herre! Herre! Nu må de bort "Et enfoldigt Pigebarn"
Herre, hvad skal enden blive? Kong salomon og
Herre se Dem rundt omkring Slægtningene

Hr. Goldkalb triumferer Kong salomon og
Hr. lieutnant ja nu må jeg afsted "Soldaterløjer"
Hr. kammerrå', hr. kammerrå' "Valbygåsen"
Hr. Kommerceråd! Jeg ber "Et enfoldigt Pigebarn"
Hr. Malling er jo digter Tre for Én
Hr. Malling! nej hvor fin! Tre for Én
Hr. Smith! Hr. Smith! Et rejseeventyr

 

Hist i sin rede hun må sig kede "Soldaterløjer"

Hold ej min hånd Hyldemor

Hjemme stedse jeg er alvorlig Pariserliv

Hun er næsten farlig "Af Asken og i Ilden"

Hun sagde så bedrøvet "Et enfoldigt Pigebarn"
Hurra for København og for Paris "De danske i Paris"
Hush hush, hush, my child Slægtningene

Hvad jeg fordrer er kun ringe Et rejseeventyr

Hvem tror du vel det er Fra Sorrento

Hvergang jeg vanker her ved butikken Kong salomon og

Hver misforstand og fare "Eventyr på fodrejsen"
Hver morgen rejste jeg min krop "En Spurv i Tranedans"

Hvis man kan tro hvad ofte nok er sagt Kong salomon og

Hvor elven nedstyrter fra høje fjeld Huldrebakken

Hvor første gang jeg sammen med hr. "Genboerne"
Hvorfor vil De da ikke tro "Soldaterløjer"

Høje natur, jeg er din "En komedie i det grønne"
Højest i staten knejser soldaten "Soldaterløjer"

Højt fra toppen nu blodflaget vajer "Capriciosa"

Højt mod nord, hvor lapper man finder Pariserliv

Højt på en gren en krage sad "Emilies hjertebanken"
Hør Emilie, lad dig nu sige "Emilies hjertebanken"

Hør nu min pige nu er det lige Huldrebakken

I byens larm Regensen stod "Genboerne"
I dansen du mig møder "De danske i Paris"
I den negative væren "En komedie i det grønne"
I denne vinter har vi ha't en usædvanlig "Genboerne"
I golfens gyldne bølger Fra Sorrento

I gården med min pige ."En komedie i det grønne"
I haven gik Signe en rose at få Dragedukken
I Kongelunden skal Brylluppet stå En søndag på Ama

Imellem havens buske Hyldemor
I morges han mig kaldte til sig op Lazarilla

I nitten år i denne bolig "Intrigerne"
I Paris har man det så inderlig godt En Spurv i Trane

I røg og damp "Capriciosa"

Ich wohnt' in Odense bei Holk Kong salomon og
I dag vil jeg hvile i glædernes havn Et rejseeventyr

I hine hellige haller Tryllefløjten

Intet min ven jeg frygter mer Recensenten og Dyret

Ja De har ret, det vil være forbandet Jomfruen

Ja fra tidlig' barndomsdage Martha

Ja hvis i skovens hal "Eventyr på fodrejsen"
Ja i et sådant selskab må "En Spurv i Tranedans"

Ja jeg ser det elskovs lykke Tryllefløjten

Ja kære hr. Palmer "Valbygåsen"

Ja lige straks man kender "Eventyr på fodrejsen"
Ja min lykke jeg fandt iblinde "En Spurv i Tranedans"

Ja nu begriber jeg alt "Valbygåsen"

Ja nu tør man jo sige "Et enfoldigt Pigebarn"

Ja som De ser, jeg har gjort, hvad jeg kunne Jomfruen

Ja tro mig min ven "Soldaterløjer"

Ja tænk Dem på et balparé "Valbygåsen"

Ja ved en bolle punsch man kan Kong salomon og
Ja verden kun gav mig sorger "Eventyr på fodrejsen"
Ja vi skal os fornøje Recensenten og Dyret

Jeg er ene "Abekatten"
Jeg er en fuglefænger, ja Tryllefløjten

Jeg er så glad, så glad, så glad Huldrebakken

Jeg forstår mig dog på "De danske i Paris"
Jeg fødtes her i Kjøbenhavn "En Spurv i Tranedans"

Jeg gik just ned ad stien "Fastelavnsgildet"

Jeg går på gaden intet aner Pariserliv

Jeg havde mig en kæreste "Valbygåsen"
Jeg kan ej lære jer fine manerer. "Abekatten"
Jeg kommer fra Brasilien Pariserliv

Jeg kunne græde "Fastelavnsgildet"
Jeg mærker allerede det snart er Lumpacivagabundus

Jeg priser ej stormænd "Capriciosa"
Jeg ser hendes pande, De danske i Paris
Jeg skal gætte? ej, ej! "Fastelavnsgildet"
Jeg stod i trængsel på grønne Recensenten og Dyret

Jeg så bag rudernes krystal Kong salomon og
Jeg ud i den stormende nat "Capriciosa"
Jeg var engang en dejlig, "Abekatten"
Jeg var i selskab hos en baron "Genboerne"
Jeg ved, Deres Billed "Eventyr på fodrejsen"
Jeg ved min galskab Dem har tvunget Et rejseeventyr

Jeg vil tilstå ganske ærligt "Af Asken og i Ilden"

Jo jo jeg takker! Recensenten og Dyret

Jokum altså elsker mig "En søndag på Amager"

Kan I besvare, kan I forklare Martha

Kan man ikke mere "Nej"
Kan min dragt dem ej sige "En komedie i det grønne"

Klokkens lyd er min fryd "Nej"
Kom ind! jeg dør af harme "Intrigerne"
Kom lad os tømme "Capriciosa"

Kom min skat! hør, dansen kalder os "En søndag på A

Kære børn! spadserer nu under bøgens Et rejseeventyr

Lad høre! lad din yndlingsblomst "Aprilsnarrene"
Langt under havet solen stod Kinafarerne

Lisbet! Lisbet! o, hvor er du sød og net "En søndag på

Lyksalig er han, som sidder der "De danske i Paris"
Lærken under sin lyngtop brun Slægtningene
Man må rejse til Fods "Eventyr på fodrejsen"
Mangfoldig tak! ej, ej, jeg be'r Slægtningene
Med foden på nakken, "De danske i Paris"
Men hvorfor skal man kæmpe Jomfruen

Min glut, du mig henriver "Capriciosa"
Min herre vid De står på Danmarks grund Kong salomon
Min kære, lille søster "En søndag på Amager"
Min søde lille pige jeg elsker dig så Slægtningene
Min ven, på bryllupsdagen "Capriciosa"
Min vise skal prise den skummende saft Fra Sorrento

Mit hjerte er antændt Jomfruen

Mit hjertes banken selv jeg ikke "Emilies hjertebanken"

Nej bonden, min fa'r, er en magt i vor stat "En søndag
Nej det må De mig forlade "Aprilsnarrene"
Nej hr. marquis! at en mand som De Flagermusen

Nej holdt! hvor vil du hen? "Af Asken og i Ilden"
Nej hør hvordan er det "Soldaterløjer"

Nej intet i verden kan lignes "Emilies hjertebanken"

Nej kirsten, kirsten ser jeg ret "Fastelavnsgildet"
Nej onkel jeg tror vi har nok i de tre Tre for Én
Nej tiden duer sgu ej "Intrigerne"

Nu begynder spillet da "Intrigerne"
Nu har vi danset lystig omkring Huldrebakken

Nu må jeg probere "Eventyr på fodrejsen"
Nu skynd dig blot "Abekatten"
Nu så kom! Allons! "Nej"
Nu så kom tag fat på en frisk debat "Genboerne"
Nu vagt i gevær! Tre for Én

Når aldrig en frysende Hånd "Eventyr på fodrejsen"
Når alle andre sove "Abekatten"
Når jeg af sengen om morgenen sprang "Abekatten"

Når jeg ser - Når du ser "En Spurv i Tranedans"

Når jeg til Kilden drager Recensenten og Dyret

Når månens stråler forsølver staden Lazarilla

Når snedkeren fører til hjemmet sin br "Aprilsnarrene"

O det himmelske syn Lazarilla

O fly for Amors snare "Aprilsnarrene"
O hvor gerne så jeg ikke "De danske i Paris"
O hymen, du skændige afgud "Af Asken og i Ilden"
O det var et liv "Intrigerne"

O Isis og Osiris Tryllefløjten

O min ven, jeg må dig sige "En Spurv i Tranedans"

Og husker du ikke den lystige tid "Intrigerne"
Og hør nu, vor Fa'r "Fastelavnsgildet"
Og jeg vil ha' en hjertenskær "Eventyr på fodrejsen"

Og nu har svenden sin sorg forvundet Huldrebakken

Og kejseren bor på det høje "En Spurv i Tranedans"

Om dagen ved mit arbejd Huldrebakken

Op I gæve sønner af den røde gård "Genboerne"

Op til dans, til dans, til dans Kong salomon og

På knejper just ikke jeg sværmer "Genboerne"
På søen når den skummer vred "En søndag på Ama
På tankens slot bor studenten glad "Genboerne"

Rundt i Landet går det Rædselsbud"Eventyr på

Sagen er sluttet "Eventyr på fodrejsen"
Se her er den som min tro har vundet Huldrebakken

Se nu at du dig pakker Fra Sorrento

Ser du hvor hist bag fjærne kyst Fra Sorrento

Ser du vil jeg sværmer lidt "Af Asken og i Ilden"

Sidste rose hvi står du så ene Martha

Sig hvorved at fisken kan sig i vandet bære."Abekatten"
Sig mig hvem der var allerførst din nar "Aprilsnarrene"

Skal jeg måske til mit fædrelands "De danske i Paris"
Skæbnen har haft os lidt til nar "Aprilsnarrene"
Skøn jomfru! luk dit vindue op Sovedrikken

Skøn jomfru, som sidder i vinduet hist Kong salomon og

Snart en rørende afsked jeg k "Et enfoldigt Pigebarn"
Som kadet her ved akademiet "Valbygåsen"

Som ædle planter kendes kan "En Spurv i Tranedans"

Sparsomt i Norden vi blomster En Spurv i Tranedans

Stykket selv ej handling "En komedie i det grønne"

Søde Lise! Jeg tilbeder dig Et rejseeventyr

Så bister som den vrede bjørn "Soldaterløjer"

Så endtes denne dag i fryd "Fastelavnsgildet"

Så får man sommer "Intrigerne"

Så skynd dig, min ven Huldrebakken

Så vandre vi atter med flygtige fjed Huldrebakken

Tag brødre, glas i hånd "Capriciosa"
Ti dage skal jeg være alene uden dig Flagermusen
Til barnedåb vær flot med drikke Pariserliv

Til Danmark nu! "De danske i Paris"
Tro du mig far, så vil lykken rent os sv "Soldaterløjer

Tys, tys, tys! hvad var det, som hist sig Huldrebakken

Tænk damer her har herre klæ'er Pariserliv

Tænk dig blot, jeg skal giftes "Et enfoldigt Pigebarn"

Tårnet skulle styrte sammen "Nej"

Uden elskov hvad er livet? Tryllefløjten
Vandret har jeg nu den lange, trange og Huldrebakken

Ved dækkede borde hvor druerne spille Dragedukken

Ved døren, tror jeg det er bedst "Valbygåsen"
Ved fremmed kyst, på fjerne strand "De danske i Paris"
Vel har ej Amor kræfter Recensenten og Dyret

Velan jeg lyder "Et enfoldigt Pigebarn"
Velan så gå din vej Huldrebakken

Velan! så slutter vi en ny forening! "Af Asken og i Ilden"
Velkommen, store mand, hertil Kong salomon og

Vi bringe her det fulde dræt Slægtningene
Vi gå her og synge i måneskin "En søndag på Amager"
Vil De betale? Recensenten og Dyret

Vil de nu os forlade Pariserliv

Vil du se disse tre har hun Recensenten og Dyret

Vor gamle Karo holdt en støj "Emilies hjertebanken"
Vor primadonna har et navn "En komedie i det grønne"
Vær så god! denne vej Et rejseeventyr

Vær så artig! her er døren madam Smidt! "Genboerne"

Å du kan tro, jeg har løbet "Et enfoldigt Pigebarn"

Å kom, hr. Halling! "En Spurv i Tranedans"

Å kære hr. baron Slægtningene

 

Kontakt:


Erling Jan Sørensen

erlingmusic@gmail.com

Opdateret, 2020
Lav din egen hjemmeside med mono.net