VELKOMMEN TIL KOMPONIST OG PIANIST ERLING JAN SØRENSENS HJEMMESIDE
Klavermusik
 

Mads Doss

Tekst: Steen Steensen Blicher
Melodi: Folkemelodi
Lyt gratis til Erlings klaver-arrangement
mp3 fil. Varighed 5.52 min
Hør
I et potpourri over disse 3 melodier i følgende rækkefølge

1. Jylland mellem tvende have (spiller 3 vers) Se tekst
2. Jyden han æ stærk og sej Se tekst
3. Mads Doss
(Sang nr 3 i dette potpourri)

1.

Mads Doss han war en kon koltringsknæjt,
han gik mæ foeren i hien,
imell så slow han lyng te en beit,
imell så band han åu vien
en liim te hans mour, å så sang han imell,
di hoer ed så vit, nær han tow te å hwell:
La la luh - la la lih - kom! så skal a bih,
la la luh - la la lih - kom! så skal a bih.

2.

Mett Kølvro war en kon stonthostøs,
gek åsse mæ foeren i hien,
å somti hun swedt, å somti hun frøs,
den drywwen slet ett hun ku li en.
Hon snøwsed imell, få hin dawwen wa lång,
iwessomda tahrt hon sin klukker, å sang:
La la luh - la la lih - kom! så skal a bih,
la la luh - la la lih - kom! så skal a bih.

3.

Å somti di mødtes så his å så hæhr,
od mælmad, å språkked så knøwt da,
å let om let fek di hwerranner så kjæhr:
Jen kam, næ den åhn ga en hwøwt da.
Å næ di had ett, gek di hwæ te sit hjaer,
å sang, så de gjall owwe mosser og kjaer:
La la luh - la la lih - kom! så skal a bih,
la la luh - la la lih - kom! så skal a bih!

4.

Såen gek da en sommer, å da gik flier.
Lieg kjærrester så de fann o da.
I hien kam di no ikke mier,
men hjemm ve hweranner di lo da.
Å så bløw di gywt å behøwd ett å sønng,
som fahr di had gjow, i de båreste lønng:
La la luh - la la lih - kom! så skal a bih,
la la luh - la la lih - kom! så skal a bih!
Se sangteksten som pdf fil ( udskriftsvenlig version )
 

 Hør flere folkemelodier Link

eller

Se flere tekster af
Blicher Link

Opdateret, 2020
Lav din egen hjemmeside med mono.net